Støt op omkring foreningen, og vær med til at gøre en forskel.

*VIGTIGT* HØRINGSSVAR FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsen har udfærdiget et høringssvar
vedr. Slagelse kommunes klimaplan.
 

Generalforsamling 2018

 
Bemærk i år med spisning - tilmelding nødvendig !
 
 

Å-Lavets kommentar til vandhandleplanerne

Ålavet er meget tilfreds med at vandhandleplanen fokuserer på vigtigheden af at vore åer opfylder kravene til at føre vandet væk således at oversvømmelser af værdifulde landområder undgås.       LÆS MERE...
Vandløbslavet for nedre Tude Å og Vårby Å | 4200 Slagelse  | vandloeb4200@gmail.com